YARGITAY: USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARALAR BANKANIN ZARARIDIR. DAVACININ KUSURU YOKSA, TÜM ZARARI BANKA ÖDER

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htmT YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/10339 K. 2018/2555 T. 10.4.2018 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08.06.2016 tarih ve 2015/60-2016/240 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından…

daha fazlasını oku