HİZMET SAĞLAYICILARIN SORUMLULUĞU (YARGITAY KARARI)

Davacı, içerik sağlayıcıya ulaşılamadığından yasa gereği hizmet sağlayıcıların sorumlu olduğunu iddia ederek her iki davalıya yönelik davanın kabulüyle ilgili internet sitesinin erişiminin engellenmesine, marka hakkına yapılan tecavüzün menine, ilgili sitesinin içerik sağlayıcısının tespit edilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, içerik sağlayıcı asli fail aleyhine uyarı ya da dava yoluna gidilmeksizin servis…

daha fazlasını oku