Statik Ip ve Modem araştırıldıktan sonra karar verilmelidir: Yargıtay

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htmT YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2015/15567 K. 2017/3907 T. 11.4.2017 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : Hükmolunan cezanın tür ve süresine göre 5271 Sayılı CMK’nın 299/1. maddesi uyarınca sanık …. müdafiinin duruşma isteminin reddine karar verilerek yapılan incelemede; 1-)Olay günü, saat…

daha fazlasını oku