YARGITAY: K.KARTINDAN 3. KİŞİNİN HESABINA YAPILAN HAVALELER NİTELİKLİ HIRSIZLIKTIR

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htmT YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2017/3005 K. 2018/8936 T. 5.6.2018 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : 5237 Sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı da nazara…

daha fazlasını oku