ELEKTRONİK TEBLİGAT KONULU MAKALEM

“6 Aralık 2018 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayınlanan Elektronik -Tebligat Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi İle Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Postadan Farkı” konulu makalem için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz: 

https://www.academia.edu/38386395/ELEKTRON%C4%B0K_TEBL%C4%B0GAT_MAKALE.pdf