AYM: VERİLMEMESİ GEREKEN ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERİN AÇIKLANMASI İHLALDİR.

Yasa gereği verilmemesi gereken özel nitelikteki kişisel verilerin idari makamlara açıklanması ve güvenlik soruşturmasına esas alınmasına ilişkin başvuruda (2014/7256) AYM, “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine” karar verdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327-6.pdf