YENİ BİLİŞİM DOLANDIRICILIĞI YÖNTEMİ VE YARGITAY KARARI

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2019/3776 E., 2019/6475 K. sayılı kararında özetle kullandığı cep telefonundan hakaret içeren mesajlar aldığını, mail adresinden telefonuna bir şekilde girilerek IP numarasının ele geçirildiğini ve bu duruma engel olacaklarını söyleyerek mağduru arayarak, katılanın telefonunu kapattırmayıp katılanın telefonuna telekonferans özelliği verdirterek; katılanın telefonu üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüştürülmesi ve bu şekilde haksız menfaat temin edilmesine ilişkin olayda sanık hakkında verilen nitelikli dolandırıcılıktan (TCK 158/1-f) hükmün doğru olduğuna hükmetmiştir.