Dr.Av.Şaban Cankat TAŞKIN (Kurucu-Yönetici Avukat)

OFİSİN KURULUŞ TARİHİ      : 10.01.2005

  ÖZGEÇMİŞİM

YÖK FORMATINDAKİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

1980 Bursa doğumluyum. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2003 yılında Bursa Barosu’nda avukatlık stajımı tamamladım. 2004 yılı Nisan-Ekim döneminde askerlik hizmetimi tamamladım.

2005 yılı Ocak ayında Bursa’da avukatlık ofisimi açtım. (Halen de kendi ofisimde avukatlığı sürdürüyorum)

2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Karşılaştırmalı Hukukta ve Hukukumuzda Bilişim Suçları” konulu yüksek lisans tezimi bitirdim.  (Bu tez, 2008 yılında “Bilişim Suçları” adıyla Beta Yayınevi’nden basılarak kitap olarak yayınlanmıştır)

2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora eğitimime başladım. Doktora eğitimimi “İnternete Erişim Yasakları ve Hukuka Aykırılıklar” konulu doktora tezimle 2015 yılında tamamladım. (Bu tez, 2016 yılında “İnternete Erişim Yasakları” adıyla Seçkin Yayınevi’nden basılarak kitap olarak yayınlanmıştır)

Başta bilişim hukuku alanında olmak üzere,baz istasyonlarının kaldırılması sürecine ilişkin pek çok yerel ve ulusal düzeydeki panelde konuşmacı olarak bulundum.

Türk ceza hukuku genel hükümler, özel hükümler ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında lisans ve  yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere üniversitede  dersler verdim/vermekteyim. Ayrıca, zaman zaman gerek bazı sivil toplum kurumlarının gerekse bazı üniversitelerin davetlisi olarak, bilişim hukuku alanında; ayrıca bilirkişilik temel eğitimi ve uzlaştırmacı eğitimcisi sıfatıyla eğitim programlarında “uzman eğitici” olarak görevler almaktayım.Bursa Barosu’nda ceza muhakemesi hukuku ile bilişim hukuku alanlarında eğitimci olarak (Baronun çeşitli eğitim programlarıyla staj eğitim merkezinde) görev almaktayım. 

Değişik ulusal dergilerde, ağırlıkta bilişim, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında olmak üzere, anayasa ve idare hukuku alanlarında çok sayıda (hakemli) makalem yayınlandı. 2005-2014 yılları arasında Bursa Barosu Çevre Hukuku Komisyonu üyesi; 2014-2016 yılları arasında Bursa Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi olarak görev aldım. Ayrıca, 2008 yılından beri Bursa adliyesinde özellikle bilişim hukuku alanında bilirkişi olarak görev aldım.  İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca biliyorum.

Dr.Av.Şaban Cankat TAŞKIN

OFİSTEKİ DİĞER AVUKATIMIZ

Av. Aslı ACAR TAŞKIN

KISA ÖZGEÇMİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ