KİTAPLARIM

 

Bugüne kadar biri ortak yazarlı olmak üzere  dört  kitabım yayınlanmıştır.

 1) İlki yüksek lisans tezimin kitaba dönüştürülmüş şekli olan “Bilişim Suçları” adlı kitaptır (BETA Yay.,İstanbul 2008). 

2) İkincisi ise doktora tezimin kitaba dönüştürümüş şekli olan “İnternete Erişim Yasakları” adlı kitaptır. (SEÇKİN Yay., Ankara: 2016)

3) Üçüncü kitabım ise “Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü” hakkındaki kitaptır. (Adalet Yay. Ankara: Eylül 2020) 

4) Ortak yazarlı kitabım ise Prof.Dr. Murat Volkan Dülger ile birlikte yazmış olduğumuz Ceza Muhakemesi Hukuku ders kitabıdır. (Seçkin Yayıncılık, Ankara 2023).

https://www.seckin.com.tr/kitap/ceza-muhakemesi-hukuku-murat-volkan-dulger-saban-cankat-taskin-s-p-262567018 

Detaylı bilgiye ve kitapların künyeleri hakkında açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

  1. İLK KİTABIM (BİLİŞİM SUÇLARI)

    Kitabın içeriği hakkında bilgi :

    “BİLİŞİM SUÇLARI” konulu, (yüksek lisans tezimin düzenlenmiş hali olan) kitabım BETA Yayınevi’nden yayınlanmıştır. Kitapta, TCK’daki tüm bilişim suçlarının yanı sıra, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Elektronik İmza Kanunu’ndaki bilişim suçları ayrıntılı şekilde irdelenmiş; 5651 Sayılı İnternet Üzerinden İslenen Suçlar ve Bu Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun da kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, CMK 134’teki bilgisayar kütüklerinin aranması, CMK 135’teki iletişimin denetlenmesi tedbiri ile ilgili geniş ve ayrıntılı incelemeye gidilmiş ve bilişim suçlarının soruşturma ve kovuşturma yöntemleri ile bu suçlarla mücadelede alınacak önlemler üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Tüm konularda Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki düzenlemeler de yeri geldikçe konu başlıklarının içerisinde ele alınmıştır. Kitapta ayrıca, Amerikan Fedaral Yüksek Mahkemesi, Alman Federal Yüksek Mahkemesi, Türk yerel mahkeme ve Yargıtay kararları da ele alınmıştır. Kitaba tüm hukuk kitabı satan kitabevlerinden, internet üzerinden kredi kartı, kapıda ödeme veya havale yolu ile satış yapan sitelerden  ulaşabilirsiniz. Kitabımın yararlı olmasını diler ve kitapla ilgili görüşlerinizi sctaskin@gmaİl.com adlı mail adresine göndermenizi istirham ederim.
    Av.
    Ş.Cankat TAŞKIN

İKİNCİ  KİTABIM- İNTERNETE ERİŞİM YASAKLARI

İnternete Erişim Yasakları adlı kitabım Mayıs 2016’da Seçkin Yayınlarından Yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için aşağdaki link tıklanabilir.

  1. https://www.seckin.com.tr/kitap/454714744

ön kapakiç kapak0001arka kapak

 

 

SON KİTABIM: SERİ MUHAKEME USULÜ

Kitap hakkında geniş bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/seri-muhakeme-ve-basit-yargilama-usulu-9786257802055?search=ta%C5%9Fk%C4%B1n