T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2017/30401 K. 2019/9855 T. 14.10.2019

ÖZET : Dava; banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkindir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09/05/2017 tarihli 2017/211 esas, 2017259 karar sayılı ilamında ve 11/06/2019 tarihli 2015/8-960 esas, 2019/467 karar sayılı ilamında belirtildiği şekliyle, “TCK’nın 245/3. maddesindeki sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya…

daha fazlasını oku