T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2017/5029 K. 2019/2510 T. 20.3.2019

ÖZET : Dava; nitelikli hırsızlık ve bilişim sistemindeki verileri bozma, değiştirme, başka yere gönderme suçlarına (değişen suç vasfı nedeniyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ) ve haksız rekabet suçuna ilişkindir. Her ne kadar sanığın katılanlara ait şirkette çalıştığı dönem içerisinde kendisine tevdi edilen bilgileri katılanların rızası olmaksızın…

daha fazlasını oku