ERİŞİM ENGELİNDE YETKİLİ MAHKEME

ÖZET : Dava; erişimin engellenmesi istemine ilişkindir. 5651 Sayılı Kanun’un konuluş amacı, erişimin engellenmesi ile elde edilmek ve korunmak istenen hukuki yarar, bu talebin mahiyeti ve yirmidört saat içinde karar verilme zorunluluğu gibi hususlar nazara alındığında, talep sahibinin istemde bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu gözetilmelidir. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2019/1252…

daha fazlasını oku