İnternet Sitesi ile yazı sahibi arasındaki ilişki anlaşılamazsa bilirkişi raporu almak gerekir.

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5680 K. 2009/8388 T. 22.6.2009 Dava, internet yolu ile kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Dava konusu yazıların yer aldığı internet sitesi ile davalı arasındaki ilişki anlaşılamamaktadır. Sorunun çözümünde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla…

daha fazlasını oku