BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU-15 CD.

T.C.
YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ
    E. 2017/15688
    K. 2019/15288
    T. 19.12.2019

ÖZET : Dava, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme, nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkindir.

Sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması,

“D. Hukuk Yazılımları” isimli firma tarafından üretilen “D. Trafik Sorgu” isimli yazılımın bilgileri ve rızaları dışında kurum ile veri tabanına izinsiz erişimin sağlandığı, firmanın bu yazılımı ücret karşılığı isteyen herkese aynı şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapmak sureti ile sattığı, bundan maddi kazanç elde ettiği, www.d.hukuk.com.tr isimli web sitesi üzerinden kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirerek yetkisiz kişilere yayılmasının sağlandığı, www.a.programi.com isimli web sitesinden firma tarafından üretilmiş yazılım kullanılarak 50 milyon civarında kayıtlı kişinin nüfus bilgilerinden bazıları veya TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak kişilerin adres ve nüfus bilgilerine ulaşılması ve mahrem bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin sağlandığı, bunun karşılığında maddi menfaat temin edildiği, adres rehberi uygulamasının adı geçen firma tarafından satışının yapıldığı, bu yazılımdan satışın gerçekleştiği, yine trafik sorgulama programının satışının yapıldığı, şahısların D.Trafik Sorgu isimli yazılımı ile Tramer bilişim sistemi alt yapısına yetkisiz ve izinsiz erişerek araç, sigorta ve poliçe bilgilerini sistemden sızdırıp yetkisiz kişilere maddi menfaat karşılığında satışının yapıldığını, adres programı yazılımı ile Türkiye’ye ait neredeyse tüm nüfus ve adres bilgilerini depolayarak istenen herkese ait nüfus ve adres bilgilerini herkese satarak güvenlik açısından kritik bilgilerin herkesin eline geçmesini sağladıkları ve bundan maddi menfaat temin ettikleri, şirket sahibinin gerçekte sanık olduğu ve sanıklardan birinin programı oluşturduğu, programın oluşmasında sanığın şifre ve kullanıcı adının kullanıldığı, sanıkların da programın kurulmasında ve sonrasında kurulum için gerekli teknik desteği sağladıkları, sanıkların katılan kurumun bilişim sistemine girdikten sonra var olan verileri depoladıkları ve bu verileri satarak haksız menfaat elde ettiklerinin anlaşılması karşısında, eylemlerinin TCK’nın 244/3-4 ve 136/1 madde ve fıkrasında düzenlenen bilişim sistemlerinin işleyişini bozma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK’nın 243/1 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Genel kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU-15 CD. için yorumlar kapalı