ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

         2005 yılında Bursa’da kurulmuş olan ofisimizde ağırlıklı olarak Bilişim (İnternet) Hukuku  alanında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bilişim (İnternet) Hukuku’nun kapsamı:

TCK md 243, 244, 245 (Bilişim Alanında Suçlar: şifre kırma, sisteme veri yerleştirme, sisteme girme,banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması vb..)

TCK’da düzenlenmiş olan diğer bilişim suçları (TCK 132,133,134..vb: Haberleşmenin gizliliği, kişisel verilerin kaydedilmesi vs..)

                BİTCOİN dolandırıcılıkları

İnternet Erişim Yasakları ve Koruma Tedbirleri  ile internet üzerinden cevap ve düzeltme hakkı, İÇERİK KALDIRMA servis sağlayıcıların (erişim-yer içerik sağlayıcıları) sorumlulukları (5651 Sayılı Kanun)

İnternet Bankacılığından ve BİTCOİN’den Doğan Tazminat Davaları

Müstehcenlik Suçu ve çocuk pornosu (TCK 226)

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bilgisayarların aranması (CMK 134)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) bağlamında korsan (lisanssız) bilgisayar yazılımları.

Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik imzanın hukuka aykırı kullanımı ve oluşturulması.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve bu kanundan doğan uyuşmazlıklar (istenmeyen SMS, e-posta vb)

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar (web sitesine yasal izin almadan sanal pos, SMS paneli kurulması; telefon klonlamalardan doğan uyuşmazlıklar vs)

Online alışverişlerden doğan hukuki uyuşmazlıklar

Tüketici aleyhine düzenlenen sözleşmelerdeki taahhütlerden doğan uyuşmazlıklar

Alan adları hukuku (hosting/ domain uyuşmazlıkları)

               Kişisel verilerin korunması ve  işlenmesi hakkındaki mevzuat ve    KVVK eğitimi

Aşağıdaki alanlarda da avukatlık hizmeti vermekteyiz:

  • Ceza Hukuku
  • Aile Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Tüketici Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • İş Hukuku