İnternet Sitesi ile yazı sahibi arasındaki ilişki anlaşılamazsa bilirkişi raporu almak gerekir.

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/5680

K. 2009/8388

T. 22.6.2009

Dava, internet yolu ile kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Dava konusu yazıların yer aldığı internet sitesi ile davalı arasındaki ilişki anlaşılamamaktadır. Sorunun çözümünde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa’da yer alan düzenlemeler göz önünde tutulmalıdır. Şu durumda, bu konuda uzman bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle davalının, sözü edilen Yasa’da tanımları yapılan ve sorumluluk koşulları da düzenlenmiş bulunan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı konumunda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

(Tam sürüm için de aynı linke tıklayınız)