HİZMET SAĞLAYICILARIN SORUMLULUĞU (YARGITAY KARARI)

Davacı, içerik sağlayıcıya ulaşılamadığından yasa gereği hizmet sağlayıcıların sorumlu olduğunu iddia ederek her iki davalıya yönelik davanın kabulüyle ilgili internet sitesinin erişiminin engellenmesine, marka hakkına yapılan tecavüzün menine, ilgili sitesinin içerik sağlayıcısının tespit edilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, içerik sağlayıcı asli fail aleyhine uyarı ya da dava yoluna gidilmeksizin servis sağlayıcı olan davalılar aleyhine dava açma koşulunun gerçekleşmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Oysa, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere dava dışı içerik sağlayıcı asli fail olup, herhangi bir ihtarname gönderilmesi, ( uyarı/kaldır ) zorunluluğu olmaksızın hakkında doğrudan dava açılabilmesi mümkündür. Öte yandan, müteselsil sorumluluk esaslarına göre zarar gören kişi zarar verenlerin hepsine karşı birlikte dava açabileceği gibi, müteselsil sorumlulardan sadece bir kısmını dava etmek hususunda seçimlik hakkına sahiptir. Bu bakımdan uygun koşulların gerçekleşmesi halinde ( ihtarname tebliği ) asli faile dava açılmadan davalılar aleyhine işbu davanın açılması mümkündür. Davacı tarafça, davalılara uyuşmazlık konusu içeriğin kaldırılması için ihtarname gönderildiği, bu hususta ihtiyati tedbir kararı verilerek infaz edildiği, davalıların aleyhlerine açılan işbu davanın reddini savundukları da gözetilmek suretiyle, dava açma koşulunun oluştuğu gözetilerek uyuşmazlığın esasının incelenip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/1613

K. 2017/6599

T. 27.11.2017

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

(Tam sürüm için de aynı linke tıklayınız)

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.