İÇERİK ÇIKARMADA GÖREVLİ MAHKEME (YARGITAY)

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2045

K. 2013/1218

T. 29.1.2013

Dava, internet sitesinde kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayının tedbir yoluyla içerikten çıkarılması ve tazminat istemlerine ilişkindir.23.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5651 S. “İnternet ortamından yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun”un 1. M. “içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye dair esas ve usulleri” düzenlenmiştir. 4721 Sayılı Kanun 24. M. ve 25. M. de davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebileceği, davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabileceği düzenlenmiştir. 5651 S.K. internet ortamındaki yayınlar sebebiyle kişilik haklarının saldırıya uğraması durumunda hangi usul ve esaslara göre mücadele edileceğini düzenlemekte olup bu yönüyle 4721 S.K. göre özel yasa durumundadır.Özel yasada bir düzenlemenin varlığı halinde öncelikle uygulanacağı da hukukun genel kuralıdır ve özel yasa görev yönünden özel bir düzenleme de içermektedir.5651 Sayılı Kanunun özel düzenleme gözetildiğinde davacının tedbir nitelikli istemleri yönünden görevli mahkemenin sulh ceza mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır.Mahkemece açıklanan sebeplerle tedbir istemleri yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

(Tam sürüm için de aynı linke tıklayınız)